اولین و تنها تولیدکننده گلوله پینت بال در ایران و غرب آسیا

ایرانکپس (Irancaps)

اولین تولیدکننده گلوله پینت بال در ایران و غرب آسیا

واحد تولیدی ایرانکپس اولین و تنها تولیدکننده گلوله پینت بال در ایران و غرب آسیا در سا 1388 تاسیس و فعالیت خود را بصورت اختصاصی در خصوص تولیدگلوله پینت بال فعالیت خود را از سال 1390شروع نموده است.