ایکس ری Xray اولین برند گلوله پینت بال تولید ملی ساخت ایران

ایکس ری Xray

اولین برند گلوله پینت بال تولید ملی
برند ایکس ری (Xray)

اولین برند ثبت شده گلوله پینت بال ایرانی است که با افتخار بر روی محصول تولید شده در واحدتولیدی ایرانکپس (Irancaps) به عنوان گلوله پینت بال تولید ملی ساخت ایران می باشد.

.