• اولین خط تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس
    خط شماره یک تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس

  • اولین کارخانه تولید گوی، توپ رنگی مخصوص ورزش پینت بال در ایران و غرب آسیا
    اولین تولیدکننده پینت بال در ایران