باشگاه آکادمی پینت بال کرمان

مشخصات آکادمی پینت بال کرمان : روباز ،

تجهیزات آکادمی پینت بال کرمان : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات آکادمی پینت بال کرمان : رختکن

ارتباط با آکادمی پینت بال کرمان :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس