باشگاه پینت بال آترین

مشخصات پینت بال آترین : روباز ،

تجهیزات پینت بال آترین : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال آترین : رختکن

ارتباط با پینت بال آترین :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس