باشگاه پینت بال مرصاد

مشخصات پینت بال مرصاد : روباز ،

تجهیزات پینت بال مرصاد : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال مرصاد : رختکن

ارتباط با پینت بال مرصاد :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس