مشخصات پینت بال پاس : سرپوشیده ،

تجهیزات پینت بال پاس : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال پاس : رختکن

ارتباط با پینت بال پاس :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس