مشخصات پینت بال جام جم : سرپوشیده ،

تجهیزات پینت بال جام جم : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال جام جم : رختکن

ارتباط با پینت بال جام جم :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس