باشگاه پینت بال گیل

مشخصات پینت بال گیل : روباز ،

تجهیزات پینت بال گیل : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال گیل : رختکن

ارتباط با پینت بال گیل :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس