باشگاه پینت بال اسنایپر

مشخصات پینت بال اسنایپر : روباز ،

تجهیزات پینت بال اسنایپر : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال اسنایپر : رختکن

ارتباط با پینت بال اسنایپر :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس