باشگاه پینت بال کوهستان

مشخصات پینت بال کوهستان : روباز ،

تجهیزات پینت بال کوهستان : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال کوهستان : رختکن

ارتباط با پینت بال کوهستان :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس