باشگاه پینت بال برج میلاد

مشخصات پینت بال برج میلاد : روباز ،

تجهیزات پینت بال برج میلاد : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال برج میلاد : رختکن

ارتباط با پینت بال برج میلاد :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس