مشخصات پینت بال آدرنالین : 

تجهیزات پینت بال آدرنالین : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال آدرنالین : رختکن

ارتباط با پینت بال آدرنالین :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس