مشخصات پینت بال ماتریکس ، انقلاب : سرپوشیده ،

تجهیزات پینت بال ماتریکس : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال ماتریکس : رختکن

ارتباط با پینت بال ماتریکس :

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس