باشگاه پینت بال جوان

مشخصات پینت بال جوان : روباز ، جنگلی

تجهیزات پینت بال جوان : مارکر ، لباس ، جلیقه ، کلاه ، ماسک ، دستکش ، محافظ گردن ، توپ پینت بال

امکانات پینت بال جوان : رختکن

ارتباط با پینت بال جوان : 09130444480

• باشگاه مشتریان پینت بال ایکس ری ، ایران کپس